Concentration Curl Ngồi cuốn tạ đơn tập trung 1 tay

Concentration Curl Ngồi cuốn tạ đơn tập trung 1 tay Bài tập tay trước cơ bản dành cho người mới. Hướng dẫn kỹ thuật để tập bài tập dúng và hiệu quả Hãy ngồi xuống trên một chiếc ghế bằng phẳng với một quả tạ trước mặt bạn giữa hai chân của bạn. Hai chân […]