Seated Cable Rows – Ngồi chèo cáp tập lưng

Seated Cable Rows – Ngồi chèo cáp tập lưng

Kỹ thuật bài tập

  1. Trong bài tập này, bạn sẽ cần truy cập vào một máy tính hàng ròng rọc thấp với một V-bar. Lưu ý: Các V-bar sẽ cho phép bạn để có một va li trung hòa nơi lòng bàn tay hướng vào nhau. Để có được vào vị trí bắt đầu, lần đầu tiên ngồi xuống trên máy và đặt bàn chân của bạn trên các nền tảng trước hoặc xà cung cấp đảm bảo rằng đầu gối của bạn hơi cong và không bị khóa.
  2. Nạc hơn là bạn giữ được sự liên kết tự nhiên của bạn trở lại và lấy tay cầm V-bar.
  3. Với cánh tay của bạn mở rộng đà giảm trở lại cho đến khi thân của bạn là ở một góc 90 độ so với chân của bạn. Trở lại của bạn nên hơi cong và ngực của bạn sẽ được gắn bó ra. Bạn nên cảm thấy căng đẹp trên lats của bạn khi bạn giữ thanh ở phía trước của bạn. Đây là vị trí bắt đầu của bài tập.
  4. Giữ yên thân, kéo tay cầm về phía thân của bạn trong khi vẫn giữ cánh tay gần với nó cho đến khi bạn chạm vào bụng. Thở ra khi bạn thực hiện phong trào đó. Tại thời điểm mà bạn nên ép cơ lưng của bạn cứng. Giữ co rằng trong một giây và từ từ trở lại vị trí ban đầu trong khi hít vào.
  5. Lặp lại cho số tiền đề nghị lần lặp lại.

Thận trọng: Tránh đung đưa thân mình trở lại và ra như bạn có thể gây ra chấn thương lưng dưới bằng cách làm như vậy.

Biến thể:

Bạn có thể sử dụng một thanh thẳng thay vì một V-Bar và thực hiện với một va li pronated (lòng bàn tay hướng xuống về phía trước) hoặc một va li supinated (lòng bàn tay hướng lên grip-ngược).

Published by

admin

Là người đam mê thể hình. Đến với dinh dưỡng thể hình là một cái nghiệp.


Là người đam mê thể hình. Đến với dinh dưỡng thể hình là một cái nghiệp.

Leave a Reply