Alternating Dumbbell Curl Cuốn tay trước bằng tạ đôi

Alternating Dumbbell Curl Cuốn tay trước bằng tạ đôi

Cuốn tay trước với tạ đôi Bài tập tay trước cơ bản hiệu quả.

Alternating Dumbbell Curl Cuốn tay trước bằng tạ đôi
Alternating Dumbbell Curl Cuốn tay trước bằng tạ đôi

Kỹ thuật bài tập :

  1. Stand (thân thẳng đứng) với một quả tạ trong mỗi bàn tay tổ chức tại chiều dài cánh tay. Khuỷu tay phải sát với thân mình cũng như trong lòng bàn tay của bạn sẽ được đối mặt với bắp đùi của bạn.
  2. Trong khi giữ cánh tay cố trên, cuộn tròn trọng lượng đúng như bạn xoay lòng bàn tay cho đến khi họ đang hướng về phía trước. Tại thời điểm này tiếp tục ký hợp đồng với bắp tay khi thở ra cho đến khi bắp tay của bạn có hợp đồng đầy đủ và quả tạ là ngang tầm vai. Giữ vị trí ký hợp đồng cho một thứ hai khi bóp bắp tay.

Lời khuyên: Chỉ có cánh tay phải di chuyển.

  1. Dần dần bắt đầu để mang lại những quả tạ trở lại vị trí bắt đầu từ hít vào của bạn. Mẹo: Hãy nhớ để xoay lòng bàn tay trở lại vị trí bắt đầu (đối diện với đùi của bạn) như bạn đi xuống.
  2. Lặp lại chuyển động với bàn tay trái. Điều này tương đương với một sự lặp lại.
  3. Tiếp tục xen kẽ theo cách này cho số tiền đề nghị lần lặp lại.

Biến thể:

  • Có nhiều biến thể cho phong trào này. Ví dụ, bạn có thể thực hiện các bài tập ngồi trên một chiếc ghế có hoặc không có hỗ trợ trở lại và bạn cũng có thể thực hiện nó bằng cách sử dụng cả hai tay cùng một lúc.Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nó với một vị trí bắt đầu trong đó cả hai lòng bàn tay đang hướng về phía trước. Trong trường hợp này, bạn có thể thay thế các vũ khí là tốt, hoặc thực hiện cùng một lúc.
  • Bạn cũng có thể làm các bài tập bắt đầu với cả hai lòng bàn tay đối diện với thân và sau đó quay về phía trước như phong trào được thực hiện. Ở phía trên cùng của phong trào lòng bàn tay nên phải đối mặt phía trước và các ngón tay nhỏ nên cao hơn so với ngón tay cái cho sự co cao điểm.

Published by

admin

Là người đam mê thể hình. Đến với dinh dưỡng thể hình là một cái nghiệp.


Là người đam mê thể hình. Đến với dinh dưỡng thể hình là một cái nghiệp.

Leave a Reply