Barbell Bench Press – Đẩy ngực ngang tạ đòn ghế phẳng

Barbell Bench Press – Đẩy ngực ngang tạ đòn ghế phẳng

Barbell Bench Press

Barbell Bench Press – Đẩy ngực ngang tạ đòn ghế phẳng bài tập ngực cơ bản cho người mới tập và cũng là bài tập ngực hiệu quả nhất.

Published by

admin

Là người đam mê thể hình. Đến với dinh dưỡng thể hình là một cái nghiệp.


Là người đam mê thể hình. Đến với dinh dưỡng thể hình là một cái nghiệp.

Leave a Reply