Alternating Dumbbell Curl Cuốn tay trước bằng tạ đôi Cuốn tay trước với tạ đôi Bài tập tay trước cơ bản hiệu quả. Alternating Dumbbell Curl Cuốn tay trước bằng tạ đôi Kỹ thuật bài tập : Stand ...
Concentration Curl Ngồi cuốn tạ đơn tập trung 1 tay

Concentration Curl Ngồi cuốn tạ đơn tập trung 1 tay Bài tập tay trước cơ bản dành cho người mới. Concentration Curl Ngồi cuốn tạ đơn tập trung 1 tay – Suatangcobap.com Hướng dẫn kỹ thuật để ...

Thông tin liên hệ

  • Sữa Tăng Cơ Bắp Store
  • Bình Dương 148/9 Đường Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
  • Hồ Chí Minh 41 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • 0988 009 927
  • Suatangcobap.com@gmail.com
  • www.suatangcobap.com
  • Nhấp vào đây để tìm đường đi

Newsletters