Những điều cần nắm rõ trước khi dùng whey protein

Whey Protein là một bổ sung chế độ ăn uống phổ biến trong thế giới thế hình, người tập thể hình xem đây là một nguồn thực phẩm bổ sung hoàn hảo về độ tinh khiết và quá trình nhanh chóng ...